Terug

3 manieren om vakantie te nemen als je pas ging werken

Je start binnenkort met je eerste job, waarbij je aan de slag gaat in de privé-sector. Klopt het dat je dan volgend jaar nauwelijks recht hebt op betaalde vakantiedagen? Hoe kan je ervoor zorgen dat je toch op vakantie kan gaan?

Als werknemer in de privésector bouw je je vakantierechten op op basis van het aantal dagen dat je werkte (of gelijkgestelde dagen) in het voorbije jaar. Dat betekent dan ook dat een werknemer die dit jaar niet of maar beperkt werkt in principe volgend jaar geen of maar een beperkt aantal dagen betaalde vakantie kan opnemen. Op die regel bestaan er echter een aantal nuances.

Jeugdvakantie

Studeer je af, ben je jonger dan 25 jaar en heb je ten minste één maand gewerkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin je je studies beëindigde, dan kan je het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van je onvolledig recht op vakantie. Voor de dagen dat je jeugdvakantie opneemt heb je geen recht op vakantiegeld vanwege je werkgever. Je kan voor die dagen wel een uitkering krijgen ten laste van de werkloosheidsverzekering. Die uitkering bedraagt 65% van je (begrensd) loon.

Bij dit alles heb je recht op maximum 4 weken jeugdvakantie, te verminderen met de gewone vakantiedagen waarop je eventueel overeenkomstig de vakantiewetgeving recht hebt.

Aanvullende vakantie

Je kan ook eventueel zogenaamde ‘aanvullende vakantie’ opnemen. Om zo’n aanvullende vakantie te kunnen nemen moet je minstens drie maanden gewerkt hebben. Je gewone vakantierechten moeten bovendien uitgeput zijn. Hoeveel dagen je kan opnemen hangt af van het aantal dagen dat je werkte. 

Voor de dagen aanvullende vakantie die je opneemt word je betaald door je werkgever. Alleen wordt het bedrag dat je krijgt uitbetaald … het volgende jaar afgetrokken van het gewoon vakantiegeld waarop je normaal recht hebt.

Verlof zonder wedde

Je kan natuurlijk ook nog altijd aan je werkgever vragen of die akkoord gaat dat je een aantal dagen ‘onbetaald’ afwezig blijft op het werk.  Is je werkgever het daarmee eens dan kan je ook die dagen gebruiken om op vakantie te gaan.