Deze 15 landen worden het meest getroffen door natuurrampen

Door de opwarming van de aarde nemen de natuurrampen in aantal toe, met talloze slachtoffers als gevolg. En hoewel deze voorvallen zware gevolgen hebben voor ontwikkelingslanden en arme bevolkingsgroepen, blijven de rijkere landen niet gespaard.

Tyfoon Kammuri heeft 13 mensen gedood in de Filippijnen, zware regenval kostte het leven van 265 mensen in Oost-Afrika en de Franse Rivièra net een periode van verwoestende en dodelijke overstromingen meegemaakt.

De Duitse NGO Germanwatch produceert regelmatig een geupdate rangschikking van milieustatistieken, waaronder de jaarlijkse World Climate Risk Index. Een studie die aantoont dat hittegolven in 2018 aanzienlijke schade hebben veroorzaakt. Alleen al in Duitsland hebben deze hoge temperaturen naar verluidt geleid tot de dood van meer dan 1.200 mensen. Germanwatch herinnert eraan dat "arme landen het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering en vaak niet over de financiële en technische middelen beschikken die nodig zijn om de schade en het verlies op te vangen".

Bij de ontwikkeling van de index houdt de NGO geen rekening met bepaalde klimaatgerelateerde aspecten zoals de stijging van de zeespiegel, smeltende gletsjers of verzuring en opwarming van het water. Germanwatch sluit ook geologische incidenten zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen of tsunami's uit, die niet weersafhankelijk zijn en waarschijnlijk geen verband houden met de klimaatverandering.

Er werden welgeteld twee bronnen gebruikt: statistieken van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en van de MunichRe NatCatService, een van de grootste verzekeraars ter wereld, die een belangrijke bron van gegevens voor de analyse en beoordeling van natuurrampen vormt.

Voor de periode tussen 1999 en 2018 zijn dit de 15 landen die het meest getroffen zijn door extreme milieugebeurtenissen, rekening houdend met het aantal doden en de economische gevolgen voor elk betrokken land.

 

1.     Puerto Rico

2.     Myanmar

3.     Haïti

4.     Filippijnen

5.     Pakistan

6.     Vietnam

7.     Bangladesh

8.     Thailand

9.     Nepal

10.  Dominica

11.  Madagascar

12.  Cambodja

13.  Fiji

14.  Mozambique

15.  Frankrijk 

OOK INTERESSANT VOOR JOU