Dit riskeer je als je een verkeersboete uit het buitenland niet betaalt

Enkele weken geleden maakte je een reis naar het buitenland met de wagen. Er valt nu plots een verkeersboete in de bus omdat je ter plaatse zogenaamd te snel zou hebben gereden. Moet je die boete dan betalen? Wat riskeer je als je dat niet doet?

Als je een boete in de bus krijgt omdat je in het buitenland een verkeersovertreding beging denk je misschien wel dat je het kan riskeren om die niet te betalen en dat men dan toch niets kan doen. Toch ben je daar maar beter voorzichtig mee.

Uitwisseling

Als je een verkeersovertreding begaat in het buitenland is de kans groot dat je de boete ‘thuis’ ook in de bus krijgt. Tussen Europese lidstaten worden voor heel wat overtredingen de gegevens over de identiteit van de bestuurder en de nummerplaat onderling uitgewisseld. Krijg je zo’n boete in de bus, dan is het aangewezen ze te betalen tenzij je goede redenen hebt om ze te betwisten. Doe je dat niet, dan riskeer je extra kosten. Je kan er nu eenmaal op aan dat men ze verder zal invorderen en dat ook met succes. Weet trouwens dat boetes in het buitenland vaak een stuk hoger liggen dan in België.

Taalprobleem

Om aan de boete te ontsnappen zou je er eventueel op kunnen wijzen dat er bij de boete geen informatie gevoegd is in je moedertaal. Je zou kunnen vragen dat men je die alsnog bezorgt. Gebeurt dat niet, dan zou je strikt gezien kunnen weigeren om de boete te betalen.  Hou er wel rekening mee dat als je zo te werk gaat de boete blijft bestaan in het land in kwestie. Je riskeert dan ook de boete alsnog te moeten betalen als je daar naar terug gaat.

Je wordt gedagvaard

Het kan ook gebeuren dat de overtreding die je beging zo ernstig is dat je gedagvaard wordt voor de plaatselijke rechtbanken. Zorg er in dat geval voor dat je je belangen laat behartigen door een advocaat. Doe daarvoor een beroep op een lokale advocaat. Als je een rechtsbijstandsverzekering afsloot voor je wagen kan je je verzekeraar allicht de kosten van de advocaat in kwestie laten betalen.