Terug

Dit zijn je rechten als je reisorganisator failliet gaat

Je boekt een reis via een touroperator en betaalt een voorschot. Nadien gaat deze touroperator failliet. Ben je in dat geval je voorschot kwijt?

Het gebeurt helaas wel eens dat een touroperator failliet gaat. Als jij daar een reis boekte riskeer je mee de gevolgen van het faillissement te dragen. Wat zijn dan je rechten?

 

Voorschot kwijt?

Als een bedrijf failliet gaat beslist de curator of het afgesloten contract al dan niet wordt verder gezet. Meestal is dat niet het geval. Je kan dan een schuldvordering indienen in het faillissement ten belope van je voorschot en de schadevergoeding die je vraagt. De kans dat je hier iets van zal zien is klein. Binnen het faillissement is er veelal te weinig geld om je schuldvordering ook te voldoen.

 

Verplicht verzekerd

Belgische reisorganisatoren, reisbureaus of touroperators moeten zich verzekeren tegen hun financieel onvermogen. Zulke verzekering kost je overigens niets. Het is de reisorganisator zelf die de verzekeringskosten dient te betalen. Zo kunnen zij bv. verzekerd zijn bij het garantiefonds reizen. Ook zijn bv. ook heel wat reisbureaus aangesloten bij de Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Om te weten of een reisorganisator al dan niet is aangesloten bij één van deze beide instanties kan je hun website raadplegen (http://www.vvr.be). De wet bepaalt overigens uitdrukkelijk dat de naam en het contactadres van de verzekeringsinstelling duidelijk moeten worden vermeld op de bestelbon en het reiscontract die je bij een boeking krijgt.

Door de verzekering zal de reis toch kunnen doorgaan of krijg je –als dat niet gebeurt- je voorschot terug. Een extra schadevergoeding zal je van deze ‘verzekering’ niet kunnen krijgen.

 

En in het buitenland?

Boek je een reis in het buitenland, vraag dan aan de reisorganisator of deze ook verzekerd is tegen een eventueel faillissement of onvermogen. Is dat niet het geval, dank dan twee keer na vooraleer je de reis boekt. Een eventueel faillissement kan je namelijk wel eens duur te staan komen.