Terug

Een dag, een plek: Port Royal, 7 juni 1692, de piratenstad die in 2 minuten weggespoeld werd!

28/12/2021

Tijdens de tweede helft van de 17de eeuw was Port Royal een zedeloze stad. Een Las Vegas avant la lettre! De catastrofe die de stad op 7 juni 1692 trof, werd door velen beschouwd als een straf van god...

Zoltan Tasi

In 1655 viel het Britse leger een Spaans eiland in West-Indië binnen. Het eiland, vandaag Jamaica, zou in de jaren die daarop volgden een stevige groei doormaken! Als verplichte doorgang voor Spaanse schepen die naar hun land wilden terugkeren, geladen met goud en andere kostbare materialen, was het immers ideaal gelegen…

Een stad van “verdorvenen”

Om het eiland tegen pogingen tot herovering te beschermen, nodigden de Engelsen vrijbuiters uit om het te verdedigen. Gelokt door de omvangrijke buit besloten die vrijbuiters van het eiland hun basis te maken. De stad Port-Royal, gesticht in 1656, werd hun hoofdstad. De rijke piraten leefden er bijzonder losbandig: tavernes, prostitutiesalons en speelhallen, alles was toegestaan. De verdraagzaamheid van de gouverneurs van het eiland was des te groter omdat een piraat, Henry Morgan, een van hen was!

Een groei die de stad zou verdoemen!

Al gauw moest de zedeloze hoofdstad uitbreiden, want de kleine houten huizen die de Spanjaarden gebouwd hadden, voldeden niet meer. De plaatselijke bevolking besloot huizen in ‘Engelse stijl’ te bouwen. Van baksteen, hoog en zwaar. Jammer genoeg werd de uitbreiding van Port-Royal, tegen het gezond verstand in, gedaan op de zanderige ondergrond bij de kust.

Matt Paul Catalano

7 juni 1692

Het was 11:43 uur. Een hevige aardbeving treft de stad: huizen en versterkingen worden naar de bodem van de zee gesleurd. Een tsunami raasde door de stad en verwoestte wat nog overeind stond. Bij deze ramp kwamen zo’n 2.000 mensen om het leven. De gevolgen waren enorm, want epidemieën besmetten de overgebleven inwoners, waardoor nog eens 2.000 mensen omkwamen.

Gevolgen

Een paar pogingen tot wederopbouw herstelden Port Royal nooit in zijn oude glorie. De stad werd uiteindelijk verlaten ten voordele van Kingston, dat de hoofdstad van Jamaica werd. Vandaag zijn de ruïnes van Port Royal een niet te missen bestemming voor ervaren duikers. De piraten, die door alle regeringen sterk vervolgd werden, verlieten aan het begin van de 18de eeuw geleidelijk de Caraïbische Zee om de Indische Oceaan onveilig te gaan maken.