Terug

Heeft de terugval van het toerisme natuurlijke sites beschermd? “In sommige gevallen is het erger!”

94 van de 252 meesterwerken van de natuur zijn in gevaar! De dreiging van de opwarming van de aarde doet het ergste vrezen en in tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, was de terugval van het toerisme in 2020 niet altijd gunstig voor deze sites. De Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) trekt aan de alarmbel!

Het typevoorbeeld is het Great Barrier Reef, de grootste structuur ter wereld gecreëerd door levende organismen: het wordt bedreigd door de opwarming van de oceaan en haar verzuring. Het is net toegevoegd aan de lijst van ‘bedreigde’ sites, net zoals de beschermde zones van Mexico in de Golf van Californië. In het totaal lopen 94 sites een groot of zeer groot risico ten gevolge van factoren als het toerisme, de jacht, vuur of watervervuiling, 32 meer dan bij de vorige publicatie van een gelijkaardig rapport in 2017

 

7% in een kritieke staat!

Ongeveer een derde van deze gebieden loopt een aanzienlijk risico en 7% wordt nu geacht in kritieke toestand te verkeren, wat betekent dat ze "dringend behoefte hebben aan aanvullende en grootschalige instandhoudingsmaatregelen" om te worden gered. Klimaatverandering betekent een zeer hoog of hoog risico  voor 83 van deze natuurwonderen.


Het rapport "onthult de transformaties die de klimaatverandering in deze genoemde natuurgebieden veroorzaakt, van smeltende gletsjers tot het verbleken van koraal en vaker voorkomende en ernstigere branden en droogtes," zegt IUCN directeur-generaal Bruno Oberlé in een persbericht.

 

De impact van de coronacrisis

De organisatie schat dat 50 van deze sites geraakt worden door de pandemie en de beperkingen die daarmee gepaard gaan, of het nu in goede of slechte zin is. In de positieve zin “is het meest merkbare gevolg de daling van de druk die door toeristische bezoeken wordt uitgeoefend op het natuurlijke ecosysteem,” legt de IUCN uit, maar voegt eraan toe dat er “heel wat negatieve factoren” zijn.

De sluiting van de sites leidt tot een aanzienlijke daling van de inkomsten, maar de beperkingen die van kracht zijn om besmetting te voorkomen, hebben ook gevolgen gehad voor het personeel dat verantwoordelijk is voor het toezicht, waardoor de deur openstaat voor illegale activiteiten. "Deze factoren verhogen het risico op stroperij en illegaal gebruik van natuurlijke rijkdommen," zegt het rapport.
Ondanks alle gevaren die deze uitzonderlijke sites bedreigen, heeft de IUCN toch vastgesteld dat acht ervan sinds 2017 een verbetering hebben doorgemaakt.

"