Terug

Luchtvaartmaatschappijen: “Netto CO2-nuluitstoot tegen 2050!” Kan dat?

Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd hebben zich geëngageerd om tot een “netto nuluitstoot van CO2” te komen tegen 2050.

Deze “dappere” doelstelling is ook een “noodzaak”, die “de vrijheid om te vliegen voor toekomstige generaties veilig zal stellen,” beargumenteert Willie Walsh, Directeur-Generaal van de Internationale Vereniging voor luchtverkeer (Iata). De Iata, dat 290 luchtvaartmaatschappijen groepeert, nam vóór de Covid-19 pandemie 82% van het wereldwijde luchtverkeer voor zijn rekening. “We moeten allemaal deze belofte steunen en vastbesloten zijn om het op tijd goed te doen. Dit moet gebeuren. En samen kan het,” pleitte de directeur-generaal van de Iata.

Door welk wondermiddel?

De strategie bestaat erin de CO2-uitstoot maximaal te verminderen door oplossingen te zoeken in de sector zelf, zoals duurzame brandstoffen, nieuwe luchtvaarttechnologieën, efficiëntere operaties en infrastructuur, en de ontwikkeling van nieuwe emissievrije energiebronnen, zoals elektriciteit en waterstof. Alle emissies die niet aan de bron kunnen worden geëlimineerd, zullen worden geëlimineerd via oplossingen buiten de sector, zoals het capteren en opslaan van CO2 en geloofwaardige compensatieregelingen, zo vermeldt Iata.

De uitdaging…

Om te voorzien in de behoeften van de 10 miljard mensen die in 2050 naar verwachting zullen vliegen, moet de CO2-uitstoot in dat jaar met minstens 1,8 gigaton worden verminderd, zo berekende de organisatie. Bovendien houdt de belofte van de netto nuluitstoot in dat tegen 2050 een cumulatief totaal van 21,2 gigaton CO2 zal worden bespaard.

Welke vooruitgang is er tot nu toe geboekt?

Volgens Walsh hebben luchtvaartmaatschappijen “honderden miljarden dollars geïnvesteerd in zuinigere vliegtuigen, en is het gemiddelde brandstofverbruik van de vloot in tien jaar tijd met meer dan 20% gedaald.”