Terug

Middellandse Zee: Een “instorting” van de biodiversiteit!

De Middellandse zee kende de laatste 30 jaar een ‘ineenstorting’ van zijn biodiversiteit. Die biodiversiteit, één van de grootste ter wereld, is vandaag zwaar bedreigd, waarschuwen Franse wetenschappers.

Het rapport "Méditerranée vivante" (levende Middellandse Zee) kondigt aan dat de gewervelde populaties in het Middellandse Zeebekken tussen 1993 en 2016 met 20% zijn afgenomen, en zelfs met 52% in mariene ecosystemen (pelagisch en kust) en met 28% in zoetwaterecosystemen (vochtige gebieden en rivieren). Van alle soorten die in de studie geïdentificeerd worden, zijn vissen het meest getroffen als slachtoffers van overbevissing. De blauwvintonijn heeft zijn volwassen populatie met 90% zien dalen.

"De meeste soorten hebben zwaar te lijden onder de effecten van menselijke activiteit en klimaatverandering, waarvan de omvang de komende decennia naar verwachting nog zal toenemen," zegt Thomas Galewski, de coördinator van de studie.


 

Uniek in zijn genre

De Middellandse Zee, één van de gebieden ter wereld met het grootste aantal inheemse soorten, is de enige zee ter wereld die door drie continenten wordt omringd. Het is de bakermat van vele beschavingen en grenst nu aan sterk verstedelijkte gebieden, waar meer dan 500 miljoen mensen wonen en 360 miljoen toeristen komen per jaar (27% van het wereldwijde toerisme).

 

Toch hoop?

Wetenschappers wijzen echter op het "bemoedigende" effect van verschillende instandhoudingsmaatregelen, zoals omkaderen van jacht en visserij, het beschermen van de leefgebieden van de zeldzaamste soorten, het bestrijden van bronnen van vervuiling en het vergroten van het aantal soorten door herintroductie. Sommige soorten, zoals de alpensteenbok, de zwarte gier, de gekrulde pelikaan en de onechte zeeschildpad, zijn door deze maatregelen gered.