Terug

Schade veroorzaakt door een huurder

Ik huurde een studio in Westende kennis voor een maand. Op deze locatie, de laatste per ongeluk beschadigd het sluitmechanisme van de pull-out bed. De borg werd afgezet € 125 en de waarde van de pull-out bed dat niet kan worden gerepareerd is 1.000 euro. Aansprakelijkheidsverzekering die kennis weigert om in te grijpen in dit soort schade in een huur saissonière.
Waarom en wat moet ik gebruiken om de waarde van dit bed te halen?Mevr P. van Hasselt


op grond van artikel 1732 van het Burgerlijk Wetboek, "huurder aansprakelijk voor alle verlies en schade die optreden tijdens zijn ambtstermijn, tenzij hij bewijst dat deze plaatsvond zonder zijn schuld." Dit betekent dat wanneer de huurder de verplichting tot vrijwaring van de eigenaar voor schade als gevolg verhuur lease-overeenkomst zelf, en de wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, die de contractuele relatie tussen de huurder en de verhuurder te regelen.
Dus we zijn hier in het kader van contractuele aansprakelijkheid, in tegenstelling tot niet-contractuele aansprakelijkheid common law - ook wel bekend als onrechtmatige daad aansprakelijkheid - op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Blijkens twee onmiddellijke gevolgen van deze kwalificatie contractuele aansprakelijkheid van de huurder:

1) Aansprakelijkheidsverzekering (RC familie of andere) de huurder de regel niet op in de dekking van de schade, omdat de verzekering komt tussenbeide om de schade veroorzaakt door de verzekerde aan derden te repareren (niet medecontractanten), op basis van de extra-contractuele aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, om beter te begrijpen dit onderscheid, hier zijn enkele voorbeelden:
a) De zoon van een verzekerde (ook gedekt door de verzekering RC familie van zijn ouders) is in een klasgenoot en breekt hij zijn bril onwillekeurig. De aansprakelijkheidsverzekering ingrijpen omdat de verplichting om de vriend te compenseren - of zijn ouders - is afgeleid van de common law onrechtmatige daad van artikel 1382 CC (fout, schade, oorzakelijk verband), en niet een contract .
b) Door nadelen, als er een contract (verhuur, verkoop ....) tussen de persoon die de schade heeft veroorzaakt en dat die moet worden gecompenseerd en dat de verplichting om te herstellen is voorzien in het contract zelf (of in de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek op dit contract), de rechtsgrondslag voor schadevergoeding is zo anders, zoals bepaald in de overeenkomst tussen de partijen.
Contractuele aansprakelijkheid is meestal ook uitgesloten van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering in de voorwaarden van het verzekeringscontract.

2) Deze verantwoordelijkheid - en dus de verplichting om de huurder te vergoeden - onder de huurovereenkomst (of schriftelijke of mondelinge), het ministerie van Justitie van de Vrede van de ligging van het gebouw, die bij uitsluiting bevoegd om elke juridische vordering van de eigenaar te vermaken. In het geval dat het bedrag van de waarborg - of de "borg" - aan het begin van de huurovereenkomst door de huurder niet voldoende is om het bedrag van de schade (huur) veroorzaakt in het gehuurde te dekken, zal de verhuurder proberen Uiteraard te verkrijgen, ten eerste wordt volledige compensatie door de rechtbank.
Indien de huurder weigert te betalen schadevergoeding dan het bedrag van de gemaakte waarborg, kan de verhuurder een vordering voor de vrederechter bevoegd is om de huurder te veroordelen om het saldo van de huurschade te betalen.
In het kader van een dergelijke procedure, is het essentieel voor de eigenaar om te kunnen de aard, omvang, en verantwoording (aan huurder) van de huurder schade die hij vordert schadevergoeding te bewijzen. Daartoe moet de eigenaar voorzichtig zijn om altijd een inventaris ingang - se tegenstrijdig (dwz ondertekend door de huurder) - zonder welke "... de huurder wordt geacht te hebben ontvangen van het gehuurde op hetzelfde staat waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, tenzij het tegendeel is bewezen. "(Artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek). Het zal natuurlijk ook het bereiken van een toestand van armaturen waarin alle huurschade zal worden herkend en eventueel gecodeerd.
Het is gebaseerd op de toestand van output - parallel aan de oorspronkelijke toestand - de eigenaar kan bewijzen de rechter de aard, omvang en vooral de identiteit van de persoon die de schade verhuur (aangezien deze schade is veroorzaakt op plaatsen tussen de inventaris input en output).
Zodra de fout, en verantwoording vastgesteld, moet de eigenaar nog steeds bewijzen de omvang van de schade het wil. Om dit te doen, zal het: - direct kwantificeren van de deskundige, die de staat van uitvoer, de kosten van reparatie of vervanging van beschadigde artikelen - krijgt een offerte of enig ander document om te bepalen de waarde van de revalidatie of vervanging. Het is mogelijk dat de rechter niet verlenen van de eigenaar van de nieuwwaarde, maar verminderd om rekening te houden veroudering of waardevermindering van het object te nemen - of coatings of coatings -. Vervangen

Geniet ervan

Stavelot

vankantiehuis "Vieux Chêne"**** 26p well

vanaf €2100 €1890 / week

Waimes/Weismes

Vennhaus 33p gezellige vakantiehoeve 1872

vanaf €1350 / week