Terug

Verlies je vakantierechten als je een tijdje niet kon werken door coronamaatregelen?

30/12/2021

Je kon het afgelopen jaar een aantal weken niet aan de slag op het werk door de coronamaatregelen. Heb je in dat geval voor 2022 minder dagen vakantie dan diegene die je normaal zou hebben gehad? Met welke regels moet je rekening houden?

Opbouw wettelijke vakantie

Hoeveel vakantiedagen je in 2022 mag nemen hangt in principe af van de prestaties die je in 2021 als werknemer leverde. Werkte je in 2021 het ganse jaar voltijds dan heb je in principe recht op 20 dagen wettelijke vakantie in een vijfdagenstelsel. Daarnaast kan je werkgever je eventueel ook nog een aantal dagen extralegaal verlof geven.

Gelijkgestelde dagen

Voor de berekening van het aantal dagen vakantie waar je recht op hebt, wordt er niet alleen rekening gehouden met effectief gewerkte dagen. Er worden daarnaast ook heel wat inactiviteitsdagen met effectief gewerkte dagen gelijkgesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval voor dagen waarop je ziek was, moederschapsverlof of vaderschapsverlof nam enz.

Corona

Kon je een aantal dagen niet werken door de coronamaatregelen en ben je die dagen tijdelijk werkloos geweest wegens overmacht door corona, dan hoef je je geen zorgen te maken. De dagen dat je aldus in 2021 werkloos was worden met daadwerkelijk gewerkte dagen gelijkgesteld voor de berekening van de dagen jaarlijkse vakantie en het wettelijke vakantiegeld van 2022.

Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Meer bepaald moeten de dagen werkloosheid wegens overmacht Corona geattesteerd worden door de RVA.  Bovendien moest je verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst op de dag waarop geacht wordt normale werkelijke arbeid te verrichten die de eerste dag der gelijkstelbare periode voorafgaat.