Terug

Verlofdagen: Belgen zijn slecht bediend

Vergeleken met het Europese gemiddelde bengelt België ergens onderaan wat het aantal vrije dagen per jaar betreft. Ter vergelijking: in Estland krijgen werknemers 10 dagen extra!

Met 20 dagen betaalde vakantie en 10 feestdagen (30 dagen in totaal) kunnen Belgen niet even lang op vakantie gaan als vele andere Europeanen… Met uitzondering van Nederland (28 dagen in totaal), Duitsland (29 dagen) en Ierland (29 dagen) is België een van de slechtste – of beste, hoe je wil – leerling op Europees niveau. Dat hebben onze collega’s van Sudpresse opgemerkt. 

Te relativeren…

We houden hier geen rekening met het extra verlof dat in bepaalde sectoren wordt gegeven, volgens leeftijd, anciënniteit in het bedrijf enz. omdat het onmogelijk is deze gegevens per land te vergelijken. Als we zulke extra’s optellen bij het eerste gemiddelde, profiteert de gemiddelde Belg van 35 dagen betaalde vakantie per jaar. Bovendien is België vrij ruimhartig in termen van ouderschapsverlof, tijdskrediet enz.