Zo word je belast op de huurinkomsten van je vakantiewoning

Je bent eigenaar van een huisje of appartement dat je als vakantieverblijf verhuurt. Moet je op de huurinkomsten dan belastingen betalen? Gelden er andere regels als het vakantieverblijf in het buitenland is gelegen?

Al je een vakantieverblijf verhuurt is dat allicht bemeubeld. Als dat het geval is moet je een opsplitsing maken tussen de huur van het onroerend goed op zich en de verhuur van de zich daarin bevindende meubels. Die huurgelden worden nu eenmaal afzonderlijk (en anders) belast. Je kan zelf die opsplitsing maken. Je moet er dan wel voor zorgen dat je een realistische verdeelsleutel hanteert. Doe je zelf de opsplitsing niet, dan zal de fiscus die doen.  De fiscus past dan een verhouding toe van 60% van de huurprijs voor de verhuur van het onroerend goed en 40% voor de meubels.

Roerende inkomsten

De huur die betrekking heeft op de meubels moet je aangeven als ‘roerend inkomen’. Meer bepaald moet je het netto roerend inkomen opgeven zijnde het bruto-inkomen verminderd met de kosten.  Bij een verhuur van meubels mag je je werkelijke kosten aantonen of kiezen voor een forfaitaire kostenaftrek van 50%. De roerende inkomsten worden in principe belast aan een aanslagvoet van 30 %.

Onroerende inkomsten

Wat betreft de huur die betrekking heeft op het onroerend goed op zich, word je belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen van het pand dat je verhuurt. Je betaalt daarop ook onroerende voorheffing. Je word integendeel niet belast op de werkelijke huurinkomsten. Concreet zal je belastingen betalen op het geïndexeerde kadastraal inkomen van je appartement of woning vermeerderd met 40%.

En in het buitenland?

Als je een vakantieverblijf in het buitenland verhuurt, bestaat de kans dat je daarop in het land in kwestie belastingen moet betalen. De regels verschillen daarbij van land tot land. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je belast wordt op basis van een soort van kadastraal inkomen of op grond van de huurinkomsten die je uit het onroerend goed haalt. Het is dan ook belangrijk de plaatselijke belastingswetgeving op dat vlak na te kijken.

Bovendien moet je in België in principe belastingen betalen op je wereldwijd inkomen en dus ook eventueel op de buitenlandse huurinkomsten.  Gelukkig heeft België met heel wat landen zogenaamde dubbelbelastingverdragen gesloten. Als je onroerend goed in een land ligt waarmee dat het geval is dan is de kans groot dat daarin  bepaald wordt dat enkel het land waar het onroerend goed gelegen is, belastingen daarop mag heffen (en dus de Belgische overheid niet).  Toch kan ook dan het onroerend goed gevolgen hebben voor je Belgische belastingen en dit omwille van het zogenaamde progressievoorbehoud. Dat brengt namelijk met zich dat je ten gevolge van de eigendom van het buitenlands onroerend goed mogelijk in een hogere belastingsschijf terechtkomt.