Privacybeleid

Vakantieweb is zich ervan bewust dat online aankopen doen veel vertrouwen van uw kant vergt, en neemt dit vertrouwen dan ook ter harte door van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u verstrekt een absolute topprioriteit te maken.

Dit charter (samen met de gebruiksvoorwaarden en de reserveringsvoorwaarden) vormt de basis voor de manier waarop Vakantieweb de persoonsgegevens verwerkt die u door uw gebruik van deze website verstrekt.

Informatie die vakantieweb van U kan opvragen


Vakantieweb mag de volgende informatie die betrekking heeft op u opvragen en verwerken:

·       De gegevens die u verstrekt wanneer u de verschillende formulieren op onze website www.vakantieweb.be invult. Dit omvat de gegevens die u verstrekt bij uw registratie op Vakantieweb bij het openen van een eigenaarsaccount, bij het online plaatsen van documenten, bij het aanpassen van uw profiel, bij het boeken van een verblijf of bij het vragen van ondersteuning, en omvat, maar beperkt zich niet tot, uw naam, postadres en e-mail, telefoonnummer, en als u een gebruiker bent die een woning voor verhuring aanbiedt (een eigenaar), uw bankgegevens of kredietkaartnummer, of als u een gebruiker bent die via de Vakantieweb-website een woning wil huren (een huurder) uw betalingsgegevens. Vakantieweb kan u ook bepaalde informatie vragen in de context van uw deelname aan wedstrijden met de steun van Vakantieweb, of wanneer u Vakantieweb een probleem meldt dat u op de site of tijdens het reserveren ervaart.

·       Als u contact opneemt met Vakantieweb, is het mogelijk dat wij een spoor van dit contact bewaren.

·       Vakantieweb kan u ook vragen om deel te nemen aan enquêtes die het voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Het staat u vrij om hier wel of niet aan deel te nemen.

·       Informatie over de transacties die via de Vakantieweb-website en tijdens uw reserveringen uitgevoerd zijn.

·       De details van uw bezoeken aan de Vakantieweb-website, met name verkeersdata, locatiegegevens, logbestanden van webservers en andere communicatiegegevens, ongeacht of ze nodig zijn voor het verwerken van betalingen of om een andere reden, en de manieren waarop u er toegang toe krijgt.

.    Vakantieweb kan telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie tussen u en Vakantieweb beluisteren, opnemen, bewaren en gebruiken om de instructies die u Vakantieweb geeft te controleren, voor opleidingen, voor het voorkomen van criminele activiteiten en om de kwaliteit van zijn klantenservice te verbeteren.


IP Adressen


Vakantieweb mag informatie verzamelen over uw computer, meer bepaald uw IP-adres indien beschikbaar, uw besturingssysteem en uw browsertype, ten behoeve van zijn systeembeheer en om algemene informatie aan zijn adverteerders te communiceren. Het betreft statistische gegevens over de acties en surfgewoonten van de gebruikers van Vakantieweb, zonder individuele identificatie.


Cookies
Om dezelfde reden mag Vakantieweb informatie verzamelen over uw algemeen internetgebruik door middel van een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt. Cookies bevatten informatie die overgedragen wordt naar de vaste schijf van uw computer. Ze helpen Vakantieweb om zijn website te optimaliseren, en een verbeterde en meer gepersonaliseerde service te verlenen. Bepaalde cookies zijn essentieel voor de goede werking van de site.

Door u te registreren op de Vakantieweb-website en de site te blijven gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat wij deze cookies gebruiken.

De cookies worden in hoofdzaak gebruikt om websites te laten functioneren of ze doeltreffender te laten werken, en om de eigenaars van de site bepaalde informatie te bezorgen.                               

U kunt cookies blokkeren door in uw browser de functie te activeren waarmee u alle of een deel van de cookies kunt weigeren. Als u echter voor volledige blokkering kiest, kan soms blijken dat u geen toegang kunt krijgen tot bepaalde functies van onze website. Als u niet in uw browser ingesteld hebt dat cookies geweigerd moeten worden, zal het systeem van Vakantieweb cookies verzenden wanneer u naar zijn site surft.


Opslagplaats van uw persoongegevens
De gegevens die Vakantieweb over u verzamelt, kunnen overgedragen worden naar en opgeslagen worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen ook verwerkt worden door personeel dat actief is buiten de EER en dat werkt voor Vakantieweb of een van zijn leveranciers. Dit personeel kan onder andere ingezet worden voor de verwerking van uw betalingsinformatie en een reeks diensten aan de klanten. Met het verzenden van uw persoonsgegevens verklaart u dat u deze overdracht, opslag of verwerking aanvaardt. Vakantieweb zal alle redelijkerwijs nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens in alle veiligheid verwerkt worden, in overeenstemming met het onderhavige charter voor de bescherming van persoonsgegevens.

Alle informatie die u aan Vakantieweb verstrekt, wordt bewaard op beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met SSL-technologie. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat Vakantieweb u gegeven heeft (of dat u zelf gekozen hebt) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van zijn site. Vakantieweb verzoekt u om dit wachtwoord met niemand te delen.

Jammer genoeg is de overdracht van informatie via het internet nooit helemaal veilig. Hoewel Vakantieweb al het mogelijke doet om uw persoonsgegevens te beschermen, kan het de veiligheid van de informatie die u via zijn website verzendt niet garanderen; elke overdracht gebeurt op eigen risico. Zodra Vakantieweb uw informatie ontvangt, past het procedures en strikte veiligheidsmaatregelen toe om te proberen om toegang door onbevoegden te voorkomen.

Gebruik van persoonsgegevensVakantieweb gebruikt de gegevens die het over u bewaart op de volgende manieren:

·       Om te garanderen dat de inhoud van zijn site op de meest doeltreffende manier voor u en uw computer weergegeven wordt.

·       Om contact met u op te nemen in verband met een advertentie, een reservering of een toekomstige reservering, waarbij het u onder andere updates bezorgt over de reservering en de reserveringsbevestiging.

·       Om u de producten en diensten te leveren en te verlenen die u van Vakantieweb vraagt.

·       Om zijn verplichtingen na te leven die voortvloeien uit alle mogelijke contracten die tussen u en Vakantieweb gesloten zijn.

·       Om uw account te beheren, wat de verwerking van betalingen, terugbetalingen en de verzending van meldingen omvat.

·       Om u gebruik te laten maken van interactieve functies, indien u dat wenst.

·       Om zijn gebruiksvoorwaarden, reserveringsvoorwaarden en dit charter voor de bescherming van persoonsgegevens toegepast te laten worden.

·       Om u op de hoogte te brengen van de wijzigingen die aan zijn diensten aangebracht worden.

Als u een bestaande klant bent, zal Vakantieweb langs elektronische weg contact met u opnemen om u informatie te verstrekken over de producten en diensten die vergelijkbaar zijn met aankopen die u eerder gedaan hebt.

Als u een nieuwe klant bent, zal enkel na uw goedkeuring via elektronische weg contact met u opgenomen worden.

Als u niet wilt dat Vakantieweb op deze manier gebruikmaakt van uw gegevens, kruist u het overeenkomstige vakje aan op het formulier waarmee Vakantieweb uw gegevens verzamelt (het registratieformulier of op de reserveringspagina).

Verspreiding van uw persoonsgegevensVakantieweb is ontworpen om eigenaars en huurders in staat te stellen om informatie te delen en zo het organiseren van verblijven te vergemakkelijken. De advertenties die door eigenaars online geplaatst worden, de indeling en de beoordeling door eigenaars en huurders, alsook de beschikbare informatie over de profielen van de eigenaars en de huurders (zoals hieronder beschreven) zijn zichtbaar voor alle bezoekers van de website.

Als u zich registreert op de Vakantieweb-website en uw persoonsgegevens toevoegt om een profielpagina aan te maken, zien de andere gebruikers een deel van deze informatie op de betreffende pagina. Vakantieweb staat niet toe dat gebruikers door de profielen bladeren, maar ze kunnen op verschillende manieren toegang krijgen tot uw profiel (als u een reserveringsaanvraag indient, kan een eigenaar bijvoorbeeld uw persoonlijke profiel bekijken). U kunt uw profiel op elk ogenblik raadplegen en wijzigen.

Als u een advertentie op Vakantieweb plaatst, wordt de geografische ligging op een kaart weergegeven zodat potentiële huurders de streek en de buurt waar uw woning ligt kunnen zien. U hebt de keuze om de precieze straat wel of niet weer te geven.

U hebt het recht om Vakantieweb te vragen om uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. Vakantieweb licht u in (voordat het uw gegevens verzamelt) wanneer het de bedoeling heeft om uw gegevens voor dergelijke doelen te gebruiken of wanneer het de bedoeling heeft om uw gegevens voor dergelijke doelen aan derden te verstrekken.