Vakantie verhuur en terugbetaling van borg in geval van opzegging

Ik heb een probleem met een toekomstige huurder die mijn woning in Knokke wil huren, dankzij jullie vakantie website, voor 1 week van 18 tot 25 augustus. Deze huurder wil het saldo van de huur enkel en alleen maar betalen na de eerste dag van de huur periode. Wat niet werd overeengekomen in het begin van onze overeenkomst. Ik ben trouw op mijn organisatie en elke huurder betaald altijd het huurgeld alvorens de sleutels in bezit te nemen en dus voor zijn aankomst.
Na verschillende voorstellen (visite van het pand voor de huurperiode enz...) blijft deze huurder op zijn posities en begint zelf over oplichting te spreken omdat ik niet wil ingaan op zijn voorstelt. Graag wil ik weten of ik de waarborgsom moet terug betalen en dat deze som dus voor de huurder als verloren kan geboekt worden omdat we samen hebben de besliggen hebben genomen om niet verder te gaan in deze huur.

Madame C., uit Knokke

Het contract (zelfs mondeling) moet uitgevoerd worden volgens wat er samen werd beslist. Indien er een voorschot werd betaald en dat de huurprijs op voorhand betaald moest worden, is er geen reden om af te wijken van wat er contractueel werd overeengekomen. Ten eeste moet het voorschot niet terugbetaald worden en u kan ook het saldo van uw huurprijs vereisen via een aangetekend schrijven. En zeker de sleutels zonder betaling niet overhandigen.