Dit contract gebruik je best als je je vakantiehuis in het buitenland verhuurt

Jan Roodhooft,
16-09-2023
Je bent eigenaar van een vakantiewoning in het buitenland die je verhuurt. Mag je dan een ‘Belgisch’ huurcontract gebruiken dat je door de huurder laat ondertekenen? Maakt het een verschil uit of je huurder al dan niet een Belg is?
villa pool spain
Frames for your heart

Lokale wetgeving

Als je een woning verhuurt in het buitenland, dan is de plaatselijke wetgeving van toepassing. Dat betekent dan ook dat je niet zomaar dezelfde regels kan toepassen als deze die gelden voor vakantiewoningen die in België zijn gelegen. Je zal dan ook moeten nagaan of er in het recht van het land waar het pand ligt dwingende spelregels gelden die van toepassing zijn op de verhuur.  Het sowieso zonder meer gebruiken van een ‘Belgisch’ contract is dan ook uit den boze.

De voorgaande regels zijn zelfs van toepassing als je huurder een Belg is.  Het is nu eenmaal veelal de plaats waar het onroerend goed is gelegen (en niet de nationaliteit van de huurder en/of de verhuurder) die bepalend is om te weten welk recht van toepassing is op de verhuur.

Informeer je

Wil je het pand verhuren informeer dan bij een plaatselijk vastgoedkantoor of een jurist naar wat de spelregels zijn en of een Belgisch contract kan worden gebruikt.  Vaak zal dat niet het geval zijn.  Diegene die je om een advies vraagt kan je dan meteen een contract bezorgen dat je wel kan gebruiken.

Sanctie

Hou je je niet aan deze regels dan zal de plaatselijke wetgeving meteen bepalen wat de sancties zijn.  Mogelijks zal de huurovereenkomst die je sloot niet geldig zijn of zullen bepaalde afspraken die je met de huurder maakte niet kunnen worden afgedwongen. Het lokale recht zou ook nog andere sancties kunnen voorzien.  Je neemt dan ook maar beter het risico niet.

 

Jan ROODHOOFT, advocaat (www.advocatenroodhooft.be)