Welke belastingen betalen op een tweede verblijf in het buitenland?

Jan Roodhooft,
06-09-2023
Je bent eigenaar van een tweede verblijf in het buitenland. Moet je daarop dan ook belastingen betalen in België? Geldt dat zelfs als je in het buitenland zelf al belastingen moet betalen op het onroerend goed in kwestie?
Sebastian Staines

Ga na wat de ‘plaatselijke’ regels zijn

Aks je een onroerend goed wil kopen in het buitenland riskeer je vooreerst in het land in kwestie daarop belastingen te moeten betalen. Elk land heeft daarbij zijn eigen vastgoedbelastingen. Doe dan ook  navraag hoe het zit in het door jou gekozen ‘vakantieland’ voor je een aankoop overweegt.

En in België?

Daarnaast riskeer je ook in België belastingen te moeten betalen op je buitenlands onroerend goed. In België moet je nu eenmaal je zogenaamd ‘wereldwijd inkomen’ opgeven. Het is wel zo dat België met een aantal landen een dubbelbelastingverdrag afsloot. Als dat het geval is, wordt daarin veelal bepaald dat het land waar het onroerend goed gelegen is, belastingen daarop mag heffen en dat België geen belastingen heft.

Zelfs als er een dubbelbelastingverdrag is (en je met andere woorden hier geen belastingen betaalt op je onroerend goed), zal dat onroerend goed toch bepaalde gevolgen hebben op de belastingen die je hier betaalt. Meer bepaald moet je rekening houden met het zogenaamde progressievoorbehoud waardoor je ten gevolge van de eigendom van het buitenlands onroerend goed mogelijk in een hogere belastingschijf terechtkomt.

Hoe belast?

Om de belastingen in België te bepalen, krijgt je buitenlands vastgoed een Belgisch kadastraal inkomen toegekend. Je moet daarvoor een formulier invullen waarbij je je pand moet beschrijven. Er wordt opvolgend een kadastraal inkomen toegekend. Ben je het daar niet mee eens dan kan je hiertegen een bezwaar indienen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.advocatenroodhooft.be)