Terug

Dit kan je doen als je werkgever je vakantieaanvraag niet inwilligt

14/02/2022

Je zou in de maand juli een vakantiewoning kunnen huren en vraagt je werkgever om dan vakantie te mogen nemen. Wat kan je dan doen als je werkgever de vakantieaanvraag niet inwilligt? Kan je dan zonder zijn toestemming toch op vakantie gaan?

Magnet Me

Onderling akkoord

Als er in het bedrijf waar je werkt geen collectieve vakantie is (waarbij het bedrijf bv. gedurende drie weken in juli gesloten is), dan moet je je vakantiedagen vastleggen in overleg met je werkgever. Het gaat dus niet op om eenzijdig je vakantiedagen vast te leggen.  Ook jouw werkgever kan je niet verplichten om op de dagen van zijn keuze je vakantiedagen vast te leggen.

Niet akkoord en dan?

Is je werkgever niet akkoord met je vakantieaanvraag, dan kan je in eerste instantie proberen alsnog tot een oplossing te komen. Wijst je werkgever op het al in vakantie zijn van bepaalde collega’s dan kan je misschien wel afspreken met een collega dat die zijn vakantie alsnog opneemt op een ander moment. Zorg er dan wel voor dat je werkgever het daarmee ook eens is.

Kom je niet tot een oplossing en wil je toch op vakantie op het door jou voorgestelde moment, dan kan je de discussie voorleggen aan de rechtbank. Is de zaak dringend dan kan dat eventueel zelfs gebeuren via een kortgeding procedure. De rechtbank zal dan een beslissing nemen waarbij jouw belangen worden afgewogen tegen die van je werkgever.

Dan maar wegblijven?

Je zou er ook aan kunnen denken je wil toch eenzijdig door te drijven, op vakantie te gaan en afwezig te blijven op het werk.  Dit doe je echter maar beter niet. Doe je dat toch, dan ben je nu eenmaal onwettig afwezig.  Je werkgever zou deze afwezigheid dan eventueel zelfs kunnen aangrijpen om je te ontslaan om een dringende reden.