Terug

Je verlofdagen opsparen voor volgend jaar?

12/11/2021

Je hebt dit jaar nog een aantal verlofdagen staan. Je zou die naar volgend jaar willen overdragen om dan een grote reis te kunnen maken. Is dit wel mogelijk en volstaat het om daarvoor de toestemming van je werkgever te hebben?

Wettelijke vakantie

Als werknemer die voltijds tewerkgesteld is en die vorig jaar het ganse jaar gewerkt heeft heb je in principe recht op 20 dagen wettelijke vakantie. Je moet die vakantiedagen dit kalenderjaar opnemen. Je kan ze dus niet overdragen naar volgend jaar en dit zelfs niet als je werkgever het daarmee eens is. Je wettelijke vakantiedagen van dit jaar ‘opsparen’ om volgend jaar ze mee te gebruiken om een grote reis te kunnen doen is dus niet mogelijk.

Neem je niet al je wettelijke vakantiedagen op voor het einde van het jaar, dan verlies je in principe je recht op de resterende dagen.

Extralegale vakantie

Iets anders wordt het als je los van je wettelijke vakantiedagen op het bedrijf waar je werkt ook extralegale vakantiedagen mag opnemen. Denk bijvoorbeeld maar aan het geval dat je ancienniteitsverlof krijgt of dat je bv. vijf dagen ‘extra’ vakantie hebt bovenop de wettelijke dagen. Die extra dagen vakantie kan je eventueel wel overdragen naar volgend jaar als die mogelijkheid binnen het bedrijf voorzien is of als je werkgever het daarmee eens is.

Andere mogelijkheden

Wil je volgend jaar meer dagen opnemen dan waarop je als vakantie recht hebt dan kan je mogelijks recupdagen of ADV dagen inzetten die je volgend jaar opbouwt. Je kan ADV dagen nu eenmaal ook niet overdragen naar volgend jaar. Een andere denkpiste bestaat erin dat je werkgever akkoord gaat dat je gewettigd afwezig bent op het werk (zonder dat je dan voor die dagen afwezigheid betaald wordt).