Terug

Met deze ‘voorrangsregels’ moet je rekening houden als je vakantie wil nemen op het werk

21/01/2022

Op de afdeling waar je als werknemer werkt heb je een aantal collega’s. Omdat je werkgever niet wil dat je allemaal tegelijk op vakantie bent is het belangrijk goede afspraken te maken en de vakanties op elkaar af te stemmen. Met welke regels moet je daarbij rekening houden?

redd

Hoe vakantie vastleggen?

Als je vakantie wil nemen op het werk moet je die vakantiedagen vastleggen in onderling akkoord met je werkgever.  Je kan dus niet eenzijdig beslissen wanneer je vakantie neemt.  Ook je werkgever kan niet bepalen wanneer je vakantie moet nemen.

Een uitzondering op die regel geldt als er in het bedrijf waar je werkt een collectieve vakantie zou gelden. Is het bedrijf bijvoorbeeld drie weken gesloten in juli, dan moet jij je vakantie ook opnemen gedurende die weken.

Vakantieplannen afstemmen

Je werkgever kan daarbij vragen dat je je vakantieplannen afstemt met je collega’s en dat een planning wordt opgemaakt zodat niet iedereen tegelijk weg is. In sommige bedrijven bestaat er zelfs een timing voor de opmaak van een dergelijke planning waarbij werknemers voor de opmaak daarvan hun wensen moeten laten kennen en zich anders moeten schikken om vakantie te nemen in de resterende periodes.

Wat zegt de wet?

In de wet worden een aantal spelregels aangegeven die moeten worden gerespecteerd bij het vastleggen van vakantie.  Heb je zelf kinderen of heeft een collega kinderen, dan geldt daar een ‘voorrang’ voor. Meer bepaald zegt de wet dat als je schoolgaande kinderen hebt, de dagen dat je vakantie kan nemen bij voorkeur toegekend worden tijdens de schoolvakanties.  Bovendien moet je als werknemer tussen 1 mei en 31 oktober 2 opeenvolgende weken vakantie kunnen krijgen als je dat wil.  De wet zegt verder dat je alle gevallen verplicht een ononderbroken week vakantie moet worden toegekend.