Terug

Nu al je vakantie op het werk vastleggen voor volgend jaar?

29/09/2021

Heel wat landgenoten boeken nu al een vakantie of vakantiehuisje voor volgend jaar. Maar kan je je vakantie op het werk nu wel al vastleggen? Met welke regels moet je rekening houden als er geen collectieve sluiting is?

Onderling akkoord

Als werknemer mag je niet zomaar eenzijdig beslissen om vakantiedagen op te nemen of vast te leggen. Je moet dan doen in onderling overleg met je werkgever. Die moet dan ook akkoord gaan dat je bepaalde dagen opneemt als vakantie.  Raak je het onderling niet eens over welke dagen je afwezig mag zijn om redenen van vakantie, dan kan je de zaak aanhangig maken bij de rechtbank.

Weet wel dat de wet een aantal regels aangeeft over het opnemen van de vakantie. Zo wordt bijvoorbeeld wanneer het om gezinshoofden gaat, de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie en moet in ieder geval een ononderbroken vakantieperiode van een week worden gewaarborgd.

Wanneer vastleggen?

De wet geeft nergens aan vanaf wanneer je je vakantie mag aanvragen.  Het volstaat dat jij en je werkgever het eens worden wanneer je je vakantie mag opnemen. Dat betekent dan ook dat je in principe nu al je vakantie kan vastleggen voor volgend jaar als je werkgever het daarmee eens is. Doet je werkgever moeilijk dan kan je hem er op wijzen dat je anders riskeert je gewenste vakantie niet te kunnen boeken.

Vervangende feestdagen

Je werkgever moet voor 15 december eerstkomende de vervangingsdagen die volgend jaar zullen gelden vastleggen. Die vervangingsdagen moeten dan in het lopende kalenderjaar vallen.  Je werkgever kan dus bv. niet beslissen om de vervangingsdag voor kerstdag 2022 pas in 2023 te laten vallen.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)