Deze verkeersregels moet je naleven in de Zwitserse bergen

Je gaat binnenkort met de wagen op wintersport naar Zwitserland. In dat geval is het belangrijk dat je de daar geldende verkeersregels correct naleeft. Met welke voorschriften moet je zoal rekening houden als je ook over bergpassen rijdt?

Je gaat binnenkort met de wagen op wintersport naar Zwitserland. In dat geval is het belangrijk dat je de daar geldende verkeersregels correct naleeft. Met welke voorschriften moet je zoal rekening houden als je ook over bergpassen rijdt?

 

Wie heeft voorrang?

Als het kruisen op een smalle bergweg niet mogelijk is, dan heeft het stijgend voertuig voorrang op een dalende wagen. Een uitzondering op die regel bestaat als het stijgend voertuig zich dichterbij een uitwijkplaats bevindt. Concreet betekent dit dus dat het dalend verkeer plaats moet maken voor het stijgend verkeer. Men gaat er immers vanuit dat dalende voertuigen gemakkelijker weer kunnen optrekken na een stop. 


Als de bergweg een zogenaamde postweg is, dan bestaat er een uitzondering op die regel. Als je dan een postvoertuig tegenkomt moet je de instructies van de bestuurder daarvan volgen. Je moet dan, naargelang wat de bestuurder van het postvoertuig wil, stoppen, verder rijden of achteruit rijden tot op een veiligere plaats.

 

Claxoneren voor een scherpe bocht

Buiten de bebouwde kommen moet je overdag claxoneren alvorens een scherpe en onoverzichtelijke bocht in te rijden. 's Nachts mag je dit niet doen en moet je werken met lichtsignalen.

 

Winterbanden?

Het gebruik van winterbanden is niet algemeen verplicht, maar wordt wel aangeraden. Bovendien riskeer je een boete als je bij winterse omstandigheden zonder winterbanden rijdt en het overige verkeer hindert.

"