Terug

Klimaatopwarming: “Steeds meer Belgen willen het vliegtuig vermijden”

13/05/2022

De FOD Milieu heeft een nationale klimaatenquête gelanceerd. Daaruit blijkt dat Belgen grotendeels voor een klimaatneutraal België en Europa zijn tegen 2050.

De federale overheidsdienst heeft in de herfst van 2021 zo’n 1.600 personen bevraagd om hun kennis en houding ten opzichte van de klimaatuitdagingen te kennen, maar ook een beeld te krijgen van hun wil om te handelen en hun verwachtingen van de politiek. Bijna 8 op de 10 Belgen is bezorgd om het klimaat.

Iets meer dan de helft van de bevraagden denkt bovendien dat de klimaatveranderingen kunnen worden tegengegaan door onze leefgewoontes aan te passen. Heel wat Belgen wijzen de industrie, het goederentransport en het personenvervoer aan als oorzaken van de klimaatproblemen. Wat dat laatste betreft, heeft 43% van de Belgen een voorkeur om het vliegtuig te vermijden, wat 10% meer is dan in 2017.