Terug

Waarom het ECC je soms kan helpen bij een klacht over een aankoop in het buitenland

11/01/2022

Tijdens je vakantie in het buitenland koop je één of ander product aan. Naderhand blijken er problemen met je aankoop te zijn (bv. er zijn bepaalde gebreken of het product dat je kocht blijkt namaak te zijn). Wist je dat je dan soms bij het ECC terecht kan?

Nordwood Themes

Als je een discussie hebt met een handelaar in het buitenland is het lang niet altijd eenvoudig je rechten daar te verdedigen.  Je bent nu eenmaal niet altijd op de hoogte van de lokale wetgeving en bovendien riskeer je -als de zaken op de spits gedreven worden- in het land in kwestie te moeten gaan procederen.  Contact nemen met het ECC kan daarvoor een oplossing bieden.

Wat is het?

Het Europees Centrum voor de Consument (ECC) is een organisatie die zich inzet voor de rechten van consumenten als er een buitenlandse tegenpartij (bv. verkoper) betrokken is.  Het moet daarbij wel gaan om een professionele tegenpartij (geen andere consument) die in een Europese lidstaat is gevestigd. Meer bepaald kan je bij het ECC terecht voor informatie rond consumententhema’s en voor juridische advies. Je kan er ook een klacht neerleggen. Meer info vind je alvast op deze site.

Zelf contact nemen

Vooraleer je een klacht neerlegt bij het ECC is het belangrijk dat je zelf contact neemt met de buitenlandse handelaar.  Probeer met hem tot een regeling te komen. Het is maar nadat je dat hebt geprobeerd dat je kan aankloppen bij het ECC.  Overigens vind je op de website van het ECC een aantal voorbeeldbrieven terug.

Klacht indienen

Helpt het voorgaande niet dan kan je bij het ECC ook een klacht indienen. Het ECC zal dan jouw klacht analyseren en proberen om tot een minnelijke oplossing te komen.  Lukt dat niet, dan zal je de zaak als je verdere stappen wil ondernemen alsnog moeten voorleggen aan de rechtbank.