Parijs: boekhandelaren ten strijde tegen de Olympische Spelen?

Julie Docsterd,
31-01-2024
Met de naderende Olympische Spelen van 2024 staan de boekhandelaren van Parijs voor een ongekende situatie. De politieprefectuur heeft aangekondigd dat honderden van hun iconische kraampjes langs de Seine om veiligheidsredenen tijdelijk moeten worden gedemonteerd. Verontwaardigd hebben de boekhandelaren besloten om juridische stappen te ondernemen!
bouquiniste
Eddie Junior

Tijdens de algemene vergadering van de Culturele Vereniging van Boekhandelaren in Parijs stemde een meerderheid van de leden voor een gerechtelijke procedure bij de bestuursrechter. Jérôme Callais, de voorzitter van de vereniging, benadrukt de unanieme stemming, die de omvang van de kwestie voor deze handelaren weerspiegelt.

Concessies en zorgen

De prefectuur heeft haar oorspronkelijke plan herzien en het aantal te verwijderen kraampjes teruggebracht van 604 naar 428. Desondanks volharden de boekhandelaren in hun juridische actie. Ze eisen ofwel het behoud van de kraampjes, ofwel een schadevergoeding en respectvolle behandeling van deze openluchtboekwinkels, die deel uitmaken van het immateriële Franse culturele erfgoed.

Schade aan de kraampjes tijdens demontage?

De boekhandelaren blijven desondanks zeer wantrouwig jegens de gemeente. Ze vrezen namelijk onherstelbare schade aan hun installaties, met directe gevolgen voor hun inkomsten.