Terug

Moet je een brandverzekering afsluiten als je een vakantiewoning (ver-)huurt?

Stel : je bent eigenaar van een appartement aan de Belgische kust dat je op geregelde basis wil verhuren. Moet je in dat geval een brandverzekering afsluiten voor het pand waarvan je eigenaar bent? Met welke spelregels moet je rekening houden?

© Chris Karidis

Als eigenaar van een woning of appartement sluit je maar beter een brandverzekering af voor het pand in kwestie. Je vermijdt zo met een zware financiële kater achter te blijven als je eigendom wordt getroffen door een brand of natuurramp. Er bestaat wettelijk gezien evenwel geen ‘algemene verplichting’ om een onroerend goed waarvan je eigenaar bent te verzekeren. Toch bestaan er een aantal uitzonderingen op die regel.

Krediet

Als je een lening aangaat om de aankoop van je onroerend goed te financieren, dan zal de bank je vaak verplichten om een brandverzekering af te sluiten voor het aangekochte onroerend goed. Een dergelijke verplichting kan ook effectief opgelegd worden.

Woninghuur

Sluit je een huurcontract af met een huurder waarbij die zijn hoofdverblijfplaats neemt in het pand, dan ben je -als het huurpand in Vlaanderen of in Wallonië gelegen is- als verhuurder al eveneens verplicht om een brandverzekering af te sluiten voor het huurpand.

Logiesdecreet

Verhuur je je vakantiewoning die in Vlaanderen gelegen is als vakantieverblijf, dan moet je ook rekening houden met het logiesdecreet. Dat geldt niet als je slechts af en toe eens in besloten kring verhuurt (aan familie of vrienden). Volgens dat decreet met je aan een aantal basisvoorwaarden voldoen om je vakantiewoning te kunnen verhuren. Zo moet je beschikken over een verzekering voor brand én burgerlijke aansprakelijkheid voor logies én uitbating.

Afstand van verhaal

Sluit je als verhuurder een brandverzekering af, vraag dan tegelijk dat er een clausule ‘afstand van verhaal’ in wordt opgenomen. Als je dat doet moet je huurder op zijn beurt geen verzekering nemen voor het pand, tenzij je hem daar alsnog contractueel toe verplicht.