Klimaatopwarming: “Steeds meer Belgen willen het vliegtuig vermijden”

Klimaatopwarming: “Steeds meer Belgen willen het vliegtuig vermijden” : De FOD Milieu heeft een nationale klimaatenquête gelanceerd. Daaruit blijkt dat Belgen grotendeels voor een klimaatneutraal België en Europa zijn tegen 2050.

MEEST RECENT